o nas / dokumenti

domov pisite nam

O nas

Osnovni podatki
Zgodovina
Namen
Znak
Vodstvo
Dokumenti


Dokumenti in listine

Tu se nahajajo naša poročila, statut, prijavnice in podobne listine.


Zapisnik prvega občnega zbora društva SILAQ

Občni zbor se je pričel ob 19.45 v Kulturnem domu Šentjošt. Udeležilo se ga je 26 članov in podpornikov društva.

Dnevni red:

1.Pozdravni nagovor:
V imenu študentskega društva Silaq je zbrane člane društva in goste pozdravil predsednik Jurij Leskovec.

2.Izvolitev delovnega predsedstva:
Za delovnega predsednika je bil izvoljen Peter Malovrh, za zapisnikarja Benedikt Strajnar. Za overovatelja zapisnika sta bila izvoljena Uroš Droftina in Sara Strajnar.

3.Poročila o delu društva:
3.1 Poročilo predsednika (Jurij Leskovec):
Študentsko društvo Silaq se je rodilo na ustanovnem občnem zboru 16. septembra 2002. Že takoj v samem začetku smo si zadali 3 področja delovanja: Šentjošt, našo občino in Slovenijo. Z veseljem ugotavljam, da smo bili uspešni na vseh treh področjih.
Naša prva skrb je povezovanje naše domače mladine. Želimo ji dati možnost, da se zbira, dela, ustvarja, se izobražuje in udejanja. Da pogleda čez te naše hribe naprej v svet in se tako bogati.
Druga skrb je dijaški in študentski živež naše občine. Želimo združiti študente in dijake – ta zelo pomemben segment naše družbe. Človek se v teh pomembnih mladih letih klesa in izoblikuje, zato nam ne sme biti vseeno, v kaj se bomo izklesali. Prestari smo, da bi bili otroci; premladi, da bi enakopravno sodelovali z odraslimi, zato smo tu, da si damo možnost delati in se že danes učiti za boljši jutri.
Naše tretje bojišče pa so slovenska študentske organizacije in druženja - biti viden tudi navzven, biti zraven. Tudi tu aktivno sodelujemo pri mnogih projektih in z mnogimi drugimi društvi.
V preteklem letu je bila prva stvar, ki smo se je lotili miklavževanje na Dobrovi. Naučili smo se kratko lutkovno igrico, prosili nebesa za par angelcev in pekel za nekaj parkeljnov in tako ob pomoči Kulturnega društva na Dobrovi pripravili miklavževanje za otroke obrtnikov Obrtne zbornice Vič.
Takoj po novem letu začeli s tuhtanjem in pripravami na spominsko srečanje o slovenskem izseljeniškem duhovniku, fotografu in narodnem buditelju Vinku Žaklju. Obiskali so nas belgijski rojaki, pripravili smo sveto mašo, pestra predavanja, kulturni program, multimedijsko predstavitev, razstavo fotografij, natisnili spominske razglednice in srečanje končali s pogostitvijo. Mislim, da nam je prireditev lepo uspela. Temu je pričala polna dvorana, ugledni gosti, predvajanje posnetka celotne prireditve na radiju Ognjišče, članek v Delu in reportaža v osrednji slovenski oddaji za Slovence po svetu na drugem programu Radija Slovenija. Ob tej priložnosti bi se rad še enkrat zahvalil vsem, KUDu, gasilcem, našim mamam in celotni vasi, da ste nam iskreno priskočili na pomoč.
Ob spominskem srečanju smo se tudi seznanili s problematiko slovenskega doma na Sv. Višarjah. Da bi ga oživili smo tam pozimi in zgodaj poleti (skupaj z Združenjem katoliških študentov Slovenije) organizirali študijske dneve. Oskrbniku hiše smo ravno tako pomagali pri nabavi novih postelj in druge opreme za dom. Poleti pa smo s pogostitvijo sodelovali na Srečanju treh Slovenij, ki se vsako leto odvija na Višarjah. Zgodaj jeseni pa smo v hišo – slovenski dom, ki je še kako potreben prenove, pripeljali še nekaj nove opreme. Veliko dela pa še čaka.
Med letom smo s kulturnim društvom urejevali študentsko-folklorno sobo. Zdaj moramo sobo le še opremiti in urediti razsvetljavo, potem pa bodo dolgi zimski večeri krajši in prijetnejši. Prvi kos pohištva že imamo – to je ročni nogomet. Prav tako smo ob pomoči mnogih sešili 4 velike in tople vreče za sedenje.
Poleti se je z Aleševo pomočjo dogajal že standardni oratorij. Udeležilo se ga je okrog 90 otrok in 20 animatorjev. Zahvaljujemo se občini, ki je oratorij tudi gmotno podprla.
Prav tako smo že od vsega začetka aktivno sodelovali pri snovanju letošnje Dragi mladih – intelektualnemu forumu mladih. Letošnja Draga mladih je bila v Piranu. Gostili smo mnoge znane sebnosti. Borut Pahor, Rudi Šeligo, Lojze Peterle in Vlado Kreslin so le nekateri izmed njih. Člani društva smo organizirali internetno delavnico, ki je bila zelo dobro obiskana. Prav tako smo bili odgovorni za spletno podobo in predstavitev celotnega foruma. Drage mladih se je letos udeležilo preko 100 študentov iz Slovenije, zamejstva in Združenih držav Amerike.
Čez celo leto smo se trudili z organizacijo tedenski srečanj in vodenih pogovorov srednješolske mladine, ki pa na žalost niso zaživela. Prav tako smo se trudili biti opazni v Našem časopisu in svetu povedati, da obstajamo.
3.2 Poročilo blagajnika (Andraž Kavčič):
V letu 2002/2003 je bilo skupno 690.389 SIT prihodkov in 260.200 SIT odhodkov. Novo stanje na računu je 430.189 SIT.
3.3 Poročilo nadzornega odbora (Nina Leskovec)
Poslovna knjiga je bila pregledana s strani nadzornega odbora, ki ni ugotovil nepravilnosti.

4. Razrešitev starega in izvolitev novega upravnega in nadzornega odbora
Razrešitev starega in izvolitev novega upravnega in nadzornega odbora je bila soglasno sprejeta. Podan je bil predlog za novo vodstvo: predsednik Marko Kavčič, tajnik Benedikt Strajnar, blagajnik Darja Leskovec, člani upravnega odbora Andrej Škof, Sara Strajnar, Jure Leskovec, Erika Oblak, člani nadzornega odbora Andraž Kavčič, Matej Kavčič in Nina Leskovec. Predlog je bil soglasno potrjen.

5.Plan dela za leto 2003/2004
Plan dela je podal novi predsednik Marko Kavčič.
Delo študentskega društva Silaq bo še naprej potekalo na treh nivojih. Prvi je domača vas Šentjošt. Tudi letos bomo organizirali oratorij za osnovnošolce in predšolske otroke. Dokončali in opremili bomo študentsko sobo. Za člane bomo organizirali motivacijski vikend in študijske dneve na Višarjah. Aktivno bomo sodelovali v pripravi na praznovanje ob 650-letnici zvona v cerkvi sv.Jošta.

Drugo področje našega dela bo naša občina. Še naprej bomo iskali stike z študenti in dijaki v naši občini. Skupaj z njimi bomo poskušali organizirati okrogle mize, koncerte in druge kulturne prireditve. Zanje bomo organizirali izlete in smučanje. Ves študentski utrip v naši občini pa bomo skušali povzeti v Našem časopisu, kjer se bomo zavzemali za stalne študentske strani.

Študentsko društvo Silaq bo delovalo tudi izven naše občine. Za območno gospodarsko zbornico Ljubljana-Vič bomo pripravili miklavževanje. Kupili bomo nov, zmogljivejši strežnik, in s tem ponudili več ugodnosti svojim članom (elektronska pošta, možnost objave prispevkov), kot do sedaj pa tudi podprli projekte drugih podobnih društev in jim omogočili postavitev spletnih strani na našem strežniku. Izdelali bomo tudi spletne strani našega društva in posodobili šentjoške. Naša zadnja aktivnost pa bo tiskanje majic za člane in podpornike društva.

6. Razprava na plan dela
Povzemam bistvene točke razprave:
Podan je bil predlog, da bi študentsko društvo svoj program predstavilo tudi v drugih krajih naše občine (Dobrovi, Polhovem Gradcu), da bi s svojim delom čimprej seznanili širšo javnost in druge študente, od koder bi lahko dobili tudi nove, boljše ideje. Potrebno je, da bi se društvo, ki je prvo na tem področju v občini, tudi člansko razširilo in k sodelovanju privabilo čimveč študentov. Študenti, ki končujejo študij, bi lahko svojo stroko predstavili širšemu krogu ljudi. Povabiti bi bilo treba slovenske intelektualce in organizirati predavanja in okrogle mize. Pomembna je tudi prisotnost na sv. Višarjah – predvsem sodelovanje pri Srečanju treh Slovenij. Potrebno se je zavedati vrednosti Slovenskega Doma in zapuščine Vinka Žaklja.

7. Razno
Povzemam bistvene točke:
Po prvem letu delovanja je potrebno še enkrat premisliti in opredeliti temeljna načela delovanja društva. Ustanovitelji smo odgovorni, da pred širitvijo postavimo dobre temelje.
Pri delu se je potrebno truditi za čimboljše sodelovanje z županom in občino.

Občni zbor je bil zaključen ob 20.40.

Zapisnikar: Overovatelja zapisnika:
Benedikt Strajnar Sara Strajnar
Uroš Droftina


 

Silaq.org by Andraz Kavcic & Robert Grdadolnik
© copyright 2008